18.11.2022 Մաթեմատիկա

 1. Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։ 14
 2. Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 18
 3. Գտիր   8-ի  քառապատիկը։ 32
 4. Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։   50
 5. Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։    40
 6. Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։12, 14
 7. Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 3, 6, 15
 8. Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։ 18, 12, 6
 9. Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։ 8, 16, 24
 10. Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։ 35, 42, 49
 11. Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։9, 18, 36
 12. Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։ 50, 60, 30
 13. Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։
 14. Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 15. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։ 60
 16. Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։18
 17. Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։1000
 18. Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը: 4000

15.11.2022 Մաթեմատիկա

1․Հաշվի՛ր 15 մմ, 14 մմ, 16 մմ և 17 մմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

Պ=62մմ

2․Հաշվի՛ր 3 դմ, 5 դմ, 8 դմ և 9 դմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

Պ= 25դմ

3․Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և
երկարության գումարը 16 է։

Պ=16×2=32

4․Քառակուսու պարագիծը 28 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու կողմը։ 28:4=7սմ

5․Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 24:4=6

Մ=6×6=36

6․Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 9մետր

7․Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 18 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու 1 կողմը։6սմ

8․Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 21 սմ է։ Որքա՞ն է այդքառակուսու մակերեսը։ 7×7=49սմ

9․ Ուղղանկյան լայնությունը 5 սմ է, իսկ երկարությունը 4 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը։ Պ=(5+4)x2=18

10․ Հաշվի՛ր 15սմ և 11 սմ կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու
մակերեսը։ Պ=(15+11)x2=52, Մ=15×11=165

14.11.2022 Մաթեմատիկա

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 9 սմ է։ Մ=9×9=81 Պ=9×4=36
 2. Քառակուսու պարագիծը 24 սմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 24:4=6
 3. Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 5
 4. Հաշվի՛ր 16 սմ և 12 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը: Մ=16×12=192 Պ=(16+12)x2=56
 5. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 56 սմ է։ Պ=56×2=112
 6. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 62 դմ է։62×2=124
 7. Ուղղանկյան լայնությունը 10 դմ է, իսկ երկարությունը 5 դմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։Մ=10×15=150 Պ=(10+15)x2=50
 8. Հաշվի՛ր 13 սմ, 14 սմ  և 15 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 42
 9. Հաշվի՛ր 25 դմ, 24 դմ, 26 դմ և 27 դմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։ 102
 10. Քառակուսու մակերեսը 64 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 8
 11. Քառակուսու պարագիծը 44 սմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։11

11.11.2022 Մաթեմատիկա

 1. Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ Մ=5×5=25, P=5×4=20
 2. Քառակուսու պարագիծը 28 դմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 28:4=7
 3. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։ 7 դմ`
 4. Հաշվի՛ր 25 սմ և 11 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը: Մ=275 Պ=25+11=36 36×2=72
 5. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 14 սմ է։Պ=14×2=28
 6. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 32 դմ է։Պ=32×2=64 դմ
 7. Ուղղանկյան լայնությունը 8 սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ Պ=(10+8)x2=36, Մ=8×10=80
 8. Հաշվի՛ր 3 դմ, 4 դմ  և 5 դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 12դմ
 9. Հաշվի՛ր 15 սմ, 14 սմ, 16 սմ և 17 սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։ 42 սմ

07.11-08.11 Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվի՛ր 25սմ և 10սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

Պ=70սմ

Մ=250 սմ

 • Ուղղանկյան լայնությունը 84սմ է, իսկ երկարությունը 6 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։

Պ=(90+84)x2=348սմ

Մ= 756սմ

 • Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։

Պ=5×4=20դմ

Մ= 5×5=25սմ

 • Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9

 • Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3=12

Մ=12×12=144

 • Մի  ուղղանկյան լայնությունը 50սմ է, իսկ երկարությունը 60սմ է, իսկ մյուս ուղղանկյան լայնությունը 70սմ է, իսկ երկարությունը 80սմ է։ Որքանո՞վ է մեծ ուղղանկյան մակերեսը մեծ փոքր ուղղանկյան մակերեսից։

50×60=3000

70×80=5600

5600-3000=2600

 • Հաշվի՛ր 4դմ, 6դմ  և 7դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

Պ=4+6+7=17դմ

 • Հաշվի՛ր 5սմ, 4սմ, 6սմ և 7սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

Պ=5+4+6+7=22սմ

 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 46 է։

Պ=46×2=92

 1. Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

6

Ինքնաստուգում 01.11.2022

1)7 տ 2 ց 60 կգ-ը արտահայտիր կիլոգրամներով։ 7080

2)Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

ա) 10, 20, 410, 570, 600

բ) 360, 340, 540, 100, 90

գ) 368, 358, 321, 101, 103

դ) 265, 112, 99, 89, 0

3)3455 > 34*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

ա) 6

բ) 7

գ) 8

դ) 4

4)Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։

ա)1

բ)10

գ)2

դ)100

ե) 5

5)Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն․

10 կմ 220 մ > 10 կմ 1 50 մ

6)Հաշվիր գումարը`

 • 50 սմ 6 մմ+12 սմ 9 մմ=63սմ 5 մմ
 • 7 ժ 35 ր+3 ժ 30 ր= 11ժ 5ր
 • 8 օր 16 ժ+2 օր 9 ժ= 11օր 1ժ

7)Հաշվիր 3 սմ 5 մմ, 4 սմ 9 մմ և 4 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 12սմ 4մմ

8)Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի միավորը 2 է, հազարավորը՝ 6, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3: 36332

9)Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։

ա) Կմեծանա 24-ով

բ) Կմեծանա 12-ով

գ) Կփոքրանա 12-ով

դ) Կփոքրանա 24-ով

10)Գտիր նվազելին, եթե հանելին 11 է, տարբերությունը՝ 36։

25

Մաթեմատիկա 02.04.11

Առաջադրանքներ

 1. AC հատվածի   երկարությունը 4 սմ 7մմ է,  BC հատվածինը՝                      10 սմ 4 մմ: Գտիր  AB  հատվածի   երկարությունը :

AB=4 սմ 7մմ+10 սմ 4 մմ= 15սմ1մմ

 • AB հատվածի   երկարությունը 27 սմ 6 մմ է,  AC հատվածը՝                  8 սմ 4 մմ: Գտիր  CB   հատվածի   երկարությունը:

CB= 27 սմ 6 մմ-8 սմ 4 մմ= 19սմ 2 մմ

 • Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը, եթե |AD|=125 մմ,            |AB|=25 մմ,  |BC|=55 մմ։


A        B                             C                     D

CD=125-80=45մմ

 • Հաշվիր BC հատվածի երկարությունը, եթե |AD|=150 մմ, |AB|=35 մմ, |CD|=52մմ։


A        B                             C                     D

BC=150-87=63մմ

 • Քանի՞ ճառագայթ կառաջացնեն երկու հատվող ուղիղները։

4 հատ

  6.Լրացրու բաց թողնված բառերը։

Ճառագայթը       ուղղի   մաս է։  Այն ունի միայն սկիզբ,    որը նրա սկզբնակետն է։ Ճառագայթը       ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ:

7. Լրացրու բաց թողնված բառը(բառերը):

Հատվածն ուղղի   այն   մասն է,  որն ունի սկիզբ և վերջ։

8․  Հաշվեք

բեկյալ գծի երկարությունը, եթե  AB հատվածի   երկարությունը            5 սմ 4 մմ է, BC հատվածինը՝ 5 սմ 8 մմ,  իսկ  CD հատվածինը՝                7 սմ 5 մմ:

5 սմ 4 մմ+5 սմ 8 մմ+7 սմ 5 մմ=18սմ 7մմ

Ինքնաստուգում

1)7 տ 2 ց 60 կգ-ը արտահայտիր կիլոգրամներով։ 7260

2)Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

ա) 10, 20, 410, 570, 600

բ) 360, 340, 540, 100, 90

գ) 368, 358, 321, 101, 103

դ) 265, 112, 99, 89, 0

3)3455 > 34*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

ա) 6

բ) 7

գ) 8

դ) 4

4)Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։

ա)1

բ)10

գ)2

դ)100

ե) 5

5)Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն․

10 կմ 220 մ > 10 կմ 150 մ

6)Հաշվիր գումարը`

 • 50 սմ 6 մմ+12 սմ 9 մմ=63սմ 5մմ
 • 7 ժ 35 ր+3 ժ 30 ր=11ժ 5ր
 • 8 օր 16 ժ+2 օր 9 ժ=11օր 1ժ

7)Հաշվիր 3 սմ 5 մմ, 4 սմ 9 մմ և 4 սմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։ 12 սմ 4 մմ,

8)Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի միավորը 2 է, հազարավորը՝ 6, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3: 36332

9)Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։

ա) Կմեծանա 24-ով

բ) Կմեծանա 12-ով

գ) Կփոքրանա 12-ով

դ) Կփոքրանա 24-ով

10)Գտիր նվազելին, եթե հանելին 11 է, տարբերությունը՝ 36։ 47

Հաշվետվություն հոկտեմբեր

 • Բլոգումդ ունե՞ս մաթեմատիկա բաժին։ այո
 • Պարտաճանաչ կատարե՞լ և բլոգիդ մաթեմատիկա բաժնում տեղադրե՞լ ես մաթեմատիկայի բոլոր առաջադրանքներն ու նախագծերը։ Տեղադրիր բլոգիդ մաթեմատիկա բաժնի հղումը։https://vahagnsuqiasyan.edublogs.org/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
 • Մասնակցե՞լ ես «Սովորող-սովորեցնող(GeoGebra երկրաչափական ծրագրի յուրացում»

նախագծին։ Տեղադրիր նախագծի արդյունքի հղումը։ ոչ

 • Վերը նշված 3 նախագածից ո՞րը քեզ ավելի դուր եկավ։
 • Կատարե՞լ ես մաթեմատիկայի ինքնաստուգումը։ Տեղադրիր արդյունքի հղումը։ այո https://vahagnsuqiasyan.edublogs.org/2022/11/02/%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4/
 • Մասնակցե՞լ ես մաթեմատիկայի սեպտեմբեր և հոկտեմբեր  ամիսների  ֆլեշմոբներին։ այո միշտ
 • Սովորաբար մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի ո՞ր մակարդակներն ես կատարում։ առաջին կամ երկրորդ
 • Ո՞ւմ հետ ես հիմնականում քննարկում ֆլեշմոբիդ առաջադրանքները։ ավա եղբորս Արեսի

19.10.2022

Из учебника стр. 22 — 23

Прочитай басню.
Муравей и голубка

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волной плеснуло на муравья. Он стал тонуть. Голубка несла ветку. Она увидела — муравей тонет, и бросила ветку муравью в ручей. Муравей спасся. Расставил охотник сеть на голубку, а муравей подполз и укусил охотнику ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.
(Л. Толстой)

Расскажи, как голубка спасла муравья.
Как муравей спас голубку?
Чему учит эта история?

Муравьи, ручьи, листья, вьюга.
В этих словах есть разделительный ь, который разделяет согласный и гласный в слове. Ь сообщает о том, что следующим нужно произносить звук [й’].

Измени слова так, чтобы вместо одного предмета было названо много таких же предметов.
Образец: ручей — ручьи.

Перо, колос, соловей, воробей, лист, стул, брат, крыло, дерево.

перо-перья,колос-колосья,соловеӣ-соловьи,воробеӣ-воробьи,лист-листья,стул-стулья,брат-братья,крыло-крылья,дерево-деревья.

Составь предложения со словами листья, перья, воробьи, стулья, деревья.

Сегодня я собрал много красивых листьев. У попугая красивые перья. Утром я кормил ворбьёв.Мама купила красивые стулья.Сегодня я сажал деревья.

Прочитай предложения. Определи их тему.
Осень листьями, словно золотом, дорогу себе устилает.
Полетели лебеди — понесли на крыльях зимушку.

Прочитай пословицы и объясни их смысл.
Без терпенья нет уменья.
Повторенье — мать ученья.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.